Covid-19 och nya leveranstider

Vi lever alla just nu under extraordinära förhållanden. Många av oss har aldrig upplevt krig, naturkatastrofer eller ens en inställd semester på grund av sjukdom. Inget lidande ska ställas mot något annat, men klart är att just nu står hela världen lite på paus. Jag har med mitt Green Laces valt att hålla butiken på […]